Projektet innebär att vi skapar ett studiecirkelmaterial med olika övningar inom skrivande. Målet är att detta material färdigställs i början av 2024. Studiecirkelmaterialet ska framöver delas så att vem som helst kan hålla i dessa cirklar, oavsett om man har autism eller inte. 

Vi har även genomfört vår första studiecirkel av 12 under projekttiden.  Den första cirkeln var tillsammans med projektets referensgrupp. Under cirkeln har mängder med övningar genomförts och kommenterats av referensgruppen. 

Ett annat mål är att varje cirkel ska resultera i att gruppen skriver sina texter som sedan utmynnar i en bok. Detta arbete är i full gång för den första cirkeln. 

Anmäl dig gärna på www.autistord.se om du är intresserad av att delta i kommande cirklar (den som startar i januari 2024 är förmodligen fulltecknad i nuläget).