Frågelek: lära känna varandra bättre. 
Alla får möjlighet att lämna in ett par frågor om sig själva tillsammans med rätt svar i förväg. 

Sista anmälningsdatum: 5/5

Ledare: Linda Örulv och Anders Koroly

Information & anmälan:
 anmalan@autism-ostergotland.se eller kansliet 011-10 43 16 under våra telefontider (tisdagar, kl. 16:30-18:30, torsdagar, kl. 10:00-12:00)

Ange i anmälan:
AST-Gemenskap Norrköping
Datum 
Namn på de som anmäls
Telefonnummer
Allergier