8/11 Tema: Avslut för höstens träffar - adventsfika och lite samtal om vad deltagarna på träffarna har tyckt om hösten och vad de vill ha för aktiviteter under våren 2023.

För alla åldrar!