Vi fikar till självkostnadspris. Möjlighet finns att låna litteratur från föreningen. Och filmer om autism.