Styrelsemöte. Kallelse och förslag till dagordning mailas ut till styrelsen.