På mötet serveras enkel förtäring. Väldigt sena anmälningar kan vara ok.