Webbutbildning, Makten är min

Kvinnor och ickebinära med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer i större utsträckning än befolkningen i stort. Det vill Funktionsrätt Sverige vara med och ändra på!

Nu lanseras de en webbkurs som ska ge kunskap om och verktyg för att (åter)ta makten över sina relationer.

Läs mer här: Makten är min