Enkäten är tänkt att användas vid utskrivning från Vuxenpsykiatrins heldygnsvård. Enkäten besvaras anonymt men vissa uppgifter behövs för att kunna analysera och ge återkoppling till respektive enhet.
Vi som förening vill gärna samarbeta för att förbättra vården för våra målgrupper, och önskar därför ni som är medlemmar ger feedback på denna enkät. Läs igenom enkäten och rangordna frågorna inom respektive dimension från 1 och uppåt (1 = viktigast/mest betydelsefull till som högst 9 = inte så viktig).
Skicka in den ifyllda enkäten till vår mejladress (vastmanland@autism.se) så sammanställer vi era svar och skickar vidare dessa anonymt till Region Västmanland.