Då intresset blev mycket stort, så har vi en väntelista. Vi efterlyser därför personer som är intresserade av att vara samtalsledare så att vi kan få igång ytterligare en grupp.

Är du intresserad?

Hör av dig snarast till föreningen på orebro@autism.se eller kontakta någon av våra anställda.