Vår plan är att ses en gång i månaden för utbildning/stöd med ev möjlighet att lägga in extra tillfällen efter önskemål av gruppen.  Förslag på datum är 5/10, 2/11 och 30/11

OBS! Tiden kan komma att ändras efter deltagarnas behov och önskemål efter första träffen.  

Vi fördjupar oss i olika typer av medlemsärenden, särskilt stöd, särskilda anpassningar, skollagen, LSS fritid, rätt till skolskjuts och andra relevanta ämnen för att kunna stötta våra medlemmar på ett rättssäkert sätt inom skolprojektet. 

Anmäl ditt intresse till orebro@autism.se senast den 1/9. Kontakta någon av skolprojektets anställda om du har frågor.

Kontaktuppgifter skolprojektet