Välkommen till en informationsträff där du får en chans att

  • ta reda på mer om hur föreningen jobbar,
  • komma med egna förslag på aktiviteter,
  • lyfta samhällsfrågor utifrån autismperspektiv som föreningen behöver belysa eller jobba med, med mera.

    Vi möts via den digitala plattformen Zoom och du får en länk till Zoommötet när du anmäler dig, samt information om hur du kopplar upp dig.

        Sista anmälningsdag 19/1 Ansvarig Lotta Johansson