Musikis

Lördag 23/3 kl 10.00-12.00 i Centrumgården, Betelkyrkan på Köpmangatan 19, Örebro

Kom och gör musik med oss på Musikis i Musikskolan Crescendo! Du som är mellan 5-10 år är välkommen tillsammans med din förälder eller annan vuxen. Vi sjunger och utforskar musik tillsammans utifrån din förmåga och dina önskemål och vi tar en fikapaus. Miljön kommer att vara lugn och det finns möjlighet att gå ut om man behöver. Man kan sitta i rullstol/på stol eller på golvet. Här är exempel på aktiviteter som vi kommer att prova:

  • Sång, spela på rytminstrument, lyssna på musik, rytmik/rörelse, dans/disco, favoritlåtar, lekar, sagor/musikberättelser, utforskande av musik, instrument och ljud.

Vi utgår från inkludering utifrån förmåga och fokuserar på vad barnen kan istället för vad de inte kan.
Det är viktigt att bemöta alla med samma respekt, oavsett funktionsvariation och därför vill vi erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Förmiddagen utformas efter deltagarnas förmåga och önskemål, i en liten grupp med 6-8 barn plus förälder/annan vuxen.

Fri entré, anmäl er senast 19 mars