För mer information och anmälan läs mer här:

lägerinformation-hallaskog.pdf (autism.se)