För mer information och anmälan läs mer här:

https://www.autism.se/media/wdpjl1at/l%C3%A4gerinformation-hallaskog.pdf