Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån. 

Telefonnummer: 010-898 50 90  

Vi har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–16
och onsdagar klockan 9–12.    

Epost: kontakt@funktionsrattsbyran.se 

Målet är att svara på din epost inom en vecka.

Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik. Vi lyssnar på dig och har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte pratar med någon annan om det du berättar för oss. Vi kan:

  • informera om rättigheter och funktionsrätt, 
  • hjälpa dig att ringa in problem, 
  • ge dig råd om hur du kan lösa problemet, 
  • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp. 

Rådgivningen börjar i liten skala. Vi har inte möjlighet att träffa dig som söker råd. Det betyder också att vi inte kan följa med dig på möten eller vara ditt ombud i kontakt med till exempel myndigheter och domstolar. Vi ger råd som hjälper dig att söka stöd eller att överklaga ett beslut men vi kan inte skriva texten.

När du kontaktar vår rådgivning behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna ge goda råd. Vi samlar även in data utan direkta personuppgifter för att kunna skapa ett kunskapsunderlag och bättre intressepolitisk påverkan. Det finns mer information om Funktionsrättsbyråns personuppgiftspolicy.

Projektet är möjligt tack vare pengar från
Allmänna arvsfonden