Under dagen varvas föreläsningen med diskussioner och kunskapsutbyte.

Vilka verktyg behöver vi för att få energi i föreningslivet igen?

Vad kan vi ändra? Hur kan vi arbeta annorlunda? Kan vi identifiera utvecklingsområden i våra olika organisationer och hitta sätt att möta dessa nya utmaningar?

Fika och lunch ingår under dagen.

Alla medlemmar och utvalda samarbetspartners är välkomna och Funktionsrätt Kalmar län står för konferenskostnaderna. 

Vid denna medlemskonferens ersätter Funktionsrätt Kalmar län inga kostnader för resor, försök att samåka.

ANMÄLAN senast 19 april, skickas till kansliet@funktionsrattkalmarlan.se eller
meddelas per telefon 0480-274 40 kl. 08:00-12:00. Önskemål om specialkost meddelas vid anmälan.

Eventuellt behov av tolk bokas av deltagaren själv.

Hjärtligt välkomna till en spännande dag!