I den här föreläsningen ska vi titta på de olika delarna i PERMA och hur vi kan använda den kunskapen och omsätta den till praktiska handlingar. Kan vi räkna skratten? Om glädje smittar, kan vi kanske börja med oss själva? Vänta inte med att skapa välbefinnande tills det som är svårt är löst, börja nu. Välkommen på en föreläsning om att skapa goda liv!

Vem är Therese Waldenborg?
Therese Waldenborg är leg. arbetsterapeut med en masterexamen i kriminologi. Hon har 25 års erfarenhet av olika typer av verksamheter, som skola, boende, daglig verksamhet, personlig assistans och rättspsykiatri.
Therese föreläser och metodhandleder, oftast med fokus på lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, men också gärna om vad som bidrar till lycka och välbefinnande och hur den kunskapen också kan göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar. Kort sagt, hur vi praktiskt kan skapa goda liv.