Program
• 10.00 - start med fika och samtal i folkhögskolans matsal Tuppen
• 10.30 – årsmötesförhandlingar i lokal Utsikten
• 12.00-12.45 – lunch i matsal Tuppen
• 13.00 dialog med regionråd Lena Granath i lokal Utsikten
• 14.30 – ca 15 avslut med gemensam fika och samtal

Vi behöver bli fler som är aktiva i styrelsen,
som kan föra talan för och representera personer med autism och deras närstående.
Tillsammans har vi möjligheter, kontakter och kanaler
att påverka samhället och myndigheter.

Vill du vara med i styrelsen för föreningen?
Vi har digitala möten 4-5 gånger per termin
samt 1-2 fysiska möten i maj och september (medan det är ljust och bra väglag).

VÄLKOMMEN!