Svenskarna med funktionsnedsättning och internet

Begripsam behöver din hjälp för att skapa ett mer rättvist samhälle
där flera har möjlighet att delta.

Kontinuerligt undersöks det hur människor använder internet, datorer,
telefoner och surfplattor. Men de flesta undersökningar saknar representation av och visar nästan inget om hur det är för personer med olika nedsättningar och svårigheter.

Genom att svara på deras enkät nedan hjälper du Begripsam med att skapa statistik och därmed underlag för viktiga beslut på olika nivåer i samhället.

Alla som bor i Sverige och har en egenupplevd nedsättning eller svårighet kan fylla i enkäten. Du hittar enkäten här: Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2024

Sista svarsdatum är onsdag 31 januari 2024.