Information om undersökningen och länk till formuläret finns på sidan: Äldre och andra i behov av stöd - Östersund.se (ostersund.se) under rubriken "Hjälp oss att bli bättre".

Du kan även använda denna länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d0skp5zdk0meMIIH5uiMpjVA-9R2nTpEry_SyfEI47lUNFoxVlo0OVNMS1VPN01XWDJIUDk3UldUQy4u

Mer information, instruktioner och kontaktuppgifter finns i formuläret.

 

Vänliga hälsningar

Alexander Håkansson

Miljösamordnare /Byjrese-iktedæjja

Östersunds kommun /Staaren Tjïelte
Vård- och omsorgsförvaltningen /Hokse- jïh sujhtemereeremen

Uppdragsenheten

Rådhuset, 831 82 Östersund

www.ostersund.sewww.facebook.com/ostersundskommun

Telefon: 063-14 34 14, Kundcenter:063-14 30 00