Påmminelse: Enkät om aktiva medlemmar med autism

Autism Sveriges autismombud vill undersöka hur många medlemmar med egen autismdiagnos som är aktiva inom förbundet. Med aktiv menas att du har ett förtroendeuppdrag eller deltar aktivt på din förenings aktiviteter. Detta görs som en del av arbetet att främja autistiska personers engagemang inom Autism Sverige.

Med anledning av detta har en enkät tagits fram. Autismombuden och förbundskansliet kommer använda svaren för att föra statistik och följa upp antalet aktiva medlemmar med autism i förbundet.

Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten om du är autistisk och sprida den till andra aktiva medlemmar med autism.

Sista dagen att svara på enkäten är 4 februari.

Du hittar enkäten här: Enkät om aktiva medlemmar med autism