Medlemmar erbjuds att under en kortare period se två teaterföreställningar utan kostnad.