Syftet med studien är att undersöka hur individer med funktionsnedsättningar som varit utsatta för mobbning under sin skoltid upplever sina mobbningserfarenheter och hur dessa har påverkat dem. Deltagarna får berätta om sina upplevelser och tankar kring de egna erfarenheterna av att ha blivit utsatt. Intervjun beräknas ta 40–60 minuter.

Att delta i intervjun är frivilligt och deltagarna får vara anonyma. Om du har frågor och funderingar kring studien får du gärna ta kontakt. Forskarna är verksamma vid universitetet i Stockholm, respektive Linköping. Kontakta Lena Thomasson, telefon: 073 03 82 391. E-post: lena.thomasson@edu.stockholm.se

Läs mer om studien