Föreningen bjuder på inträde.

Anmälan till uppsala@autism.se senast 14 november

Märk mejlet Fyrishov och ange namn och ålder på dem som vill ha inträde till badet

Assistenter och ledsagare med intyg går in gratis.