AS-träffarna är för dig som har en autismdiagnos och är 20 år eller över. Aktiviteten är kostnadsfri.