Föreningens årsmöte kommer att hållas måndagen 28/3.

Dagordning och årsberättelse kommer att läggas ut på hemsidan.

Önskar du delta ber vi dig att skicka ett mejl till vgs@autism.se så får du en digital länk till mötet.