På vårens första ungdomsgruppsträff spelar vi laserdome på Bryggaregatan 18 i Borås. Tid: 16.00-17.00. Samling i lokalen 15.50. Anmälan görs via mejl till vgs@autism.se, skriv Laserdome som rubrik. Namn på barnet/ungdomen och ett telefonnummer till en anhörig som kan nås vid behov. Föreningen betalar inträdet.