Välkommen till
Autism- och Aspergerföreningen
Västra Götaland Söder 

 

Årsmöte den 29 mars


Mötet hålls digitalt via Teams kl 18:00.

Dagordning VG Söder

Dagordning Borås 

Anmäl dig till jonathanmamma@hotmail.com senast torsdagen den 25 mars.
Välkommen!


Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig på e-postadress vgs@autism.se eller telefon 0723-62 52 87.

 

Olika former av stöd hittar ni under Vad finns det för stöd?
Där hittar ni bland annat förbundets informationsfilmer, t ex om LSS:
autism.se/20200520_film_om_de_10_olika_insatserna_i_lss


Föreningen finns också på Facebook (Autismgruppen Borås):

https://www.facebook.com/groups/366597910191874/

 

    Föreläsning 14 mars

      Autism- och Aspergerförbundets blogg: