Ledare

Från Ögonblick nummer 3 2017

Nu är lov och semestrar slut för de flesta och vardagen igång igen, ofta med blandade känslor. Många av er har haft en orolig klump i magen inför att ni eller era barn ska tillbaka till skolan, arbetet eller någon annan sysselsättning. Förändringar, ovisshet om hur olika behov kommer att tillgodoses, krav och stress kan skapa mycket ångest och försvåra möjligheten till välbehövlig avkoppling. Semestern i sig kan också vara stressande med de brutna rutiner som det medför.

Jag har nu ett barn i grundskolan utan behov av särskilt stöd och kan jämföra med hur det var när vår nu vuxne son med asperger var i motsvarande ålder. Oro och svårigheter uppstår med alla barn i olika grad men jag slås ändå av hur gigantisk skillnaden är när det gäller hur barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar får kämpa.

Det är inte konstigt att så många drabbas av allvarlig psykisk ohälsa. Det råder en stor ojämlikhet i samhället, inte endast i skolan. Lennart Lindqvist beskriver i det här numret på ett bra sätt en grupp som vi behöver uppmärksamma mer, äldre föräldrar. I vår LSS-enkät skrev en förälder: ”När jag inte finns mer - vem ska då hålla henne över vattenytan och se till att hon har det hon behöver?”

En konkret och mätbar ojämlikhet är ekonomi. Finansminister Magdalena Andersson presenterade för ett par veckor sedan regeringens senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för höstbudgeten på Harpsund. Det blev en hel del reaktioner på det. Jag valde att skriva en debattartikel, publicerad på HejaOlika.se den 29 augusti, där jag undrade vilka ”alla” är som ska få ta del av Sveriges ekonomiska styrka.

Vi vet i alla fall vilka grupper som har drabbats hårt av nedskärningar, personer med funktionsnedsättningar eller sjukdom. Jag är orolig för att de kommande investeringar och reformer som regeringen avser genomföra inte kommer att kompensera dessa grupper, men vi ska såklart jobba för att försöka påverka detta.

Hösten blir innehållsrik med kunskapsspridning på våra konferenser, skolombudsträff, intensivt påverkansarbete på olika sätt och mycket annat. Ute i distrikten jobbas det hårt med ideella krafter för att ordna medlemsaktiviteter, men även att sprida kunskap och påverka kommuner och landsting i viktiga frågor. Ni är fantastiska!

När detta nummer kommer ut har vi precis haft ett förbundsråd där vi har utbytt erfarenheter och stärkt varandra. Att få möjlighet att diskutera både utmaningar och glädjeämnen är inspirerande. Det är viktigt att sprida goda exempel, vilket också är en viktig utgångspunkt för arbetet med Ögonblick.

Jag läser med glädje om Ann-Katrins jobb som brukarombudsman i Botkyrka. Det borde fler kommuner ta efter. Det är också roligt att läsa om initiativ som på väldigt olika sätt skapar delaktighet och sprider kunskap. Det visar att vi alla har någonting att bidra med, hiphop, löpning eller varför inte datorspel, i detta fall för att göra undervisning mer tydlig, strukturerad och lustfylld.

Genom sådant engagemang sprids medvetenheten om vår rätt att fungera olika inom flera olika samhällsområden.

Som ni kan läsa i tidningen lämnar Anna Calissendorff från nästa nummer över till Mats Jansson som chefredaktör. Mats kommer förvalta det på ett bra sätt och flåsa mig vänligt i nacken inför varje nummer då ledaren ska skrivas, precis som Anna har gjort. Jag vill tacka Anna för det otroligt fina och professionella arbete hon har gjort med Ögonblick under alla dessa år. Stort tack!

 

Anne Lönnermark
Ordförande, Autism- och Aspergerförbundet