SENASTE NYTT
 
 
VI FINNS PÅ FACEBOOK
Facebook har föreningen en s.k. sluten grupp - endast öppen för medlemmar och närstående. För att komma med måste du bjudas in av annan medlem.
 
Följ länken för att se vilka som är medlemmar i gruppen: Autism och Aspergerföreningen i Uppsala län


OM FÖRENINGEN
Autism- och Aspergerföreningen är en intresseorganisation vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd.
Medlemmar är såväl personer med funktionshindret, som deras närstående och personal. Detta främjar samarbetet och möjligheterna till aktiv samhällspåverkan av olika slag
 
Vår grundsyn:
  • Varje människa är unik.
  • Alla människor har lika värde.
  • Alla människor ska mötas med hänsyn, respekt och förståelse.
  • Alla människor ska får utveckla sina resurser och leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar.
  • Alla människor ska få vara delaktiga i samhället på sina villlkor.

För att personer med autism och autismliknande tillstånd och deras närstående ska få den livskvalitet som motsvaras av denna grundsyn, ska de få hjälp och stöd för att överbrygga de svårigheter funktionshindret medför. Det finns inga standardlösningar, utan varje individ och deras närstående ska få den hjälp och det stöd som passar just dem.

Personer med autism eller autismliknande tillstånd kan sällan själva ta tillvara sina intressen eller föra sin egen talan. Deras rättstrygghet ska värnas om genom särskilda lagstadgade rättigheter. Beslut om rättigheter ska vara möjliga att överklaga och sanktioner ska kunna riktas mot beslutsfattare som inte följer lagen.

Kalender

    Nyheter