Konferenser

Autism- och Aspergerförbundets konferenser 2017

Konferensen ”Lyfta upp eller trycka ner?” återkommer och hålls i år i Malmö 10 och 11 oktober. Medverkar gör Bo Hejlskov Elvén, Gunilla Thunberg, Helen Tranquist, Petra Björne med flera. Temat är att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism. Konferensen har 2015 och 2016 dragit fullt hus i Stockholm och Göteborg.

Mer information med program och anmälan kommer här under våren.


Även denna höst har Autism- och Aspergerförbundet också tre stycken endagskonferenser med inriktning mot skola under rubriken ”Lyft elever med autism”. Konferenserna är 24 oktober i Karlstad, 14 november i Umeå och 28 november i Skövde. Medverkar gör bland annat Kenth Hedevåg och Hanna Danmo.

Mer information med program och anmälan kommer här under våren.