Föreläsning Annorlunda vägar
i Kalmar 14 november 2017

Föreläsning Annorlunda vägar skapar förutsättningar att mötas – om samtalstekniker och verktyg, tisdag 14 november 2017 kl. 9.00–16.00, KalmarSalen i Kalmar. Många av de personer som vi möter har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Vi måste anpassa vårt sätt att möta och samtala och skapa förutsättningar för ett bra möte och samtalsklimat.

klicka här för att läsa mer


 
Lugna bad i varm bassäng 

Gratis bad för medlemmar i Kalmar, Vimmerby, Västervik 

Västervik 

22 oktober, kl 12.30 -14.30. (badtid 13-14) 
26 november, kl 12.30 – 14.30 (badtid 13-14)

Anmälan till Eva Zryd, 070-87 210 15, eva.zryd@gmail.com

 

Kalmar
Lördag den 11 november  12.30 – 13-15 (badtid)
Lördag den 28 oktober  12.30 – 13.15 (badtid)

Anmälan till: Lotta Lejon Stenberg, 070-733 13 27, lejon25stenberg@hotmail.com

Vimmerby

Söndagen den 15 oktober, 13.00 – 14.00
Söndagen den 19 november, 13.00 – 14.00

Anmälan till elsmarieekdahl@gmail.com


Träffgrupper

– träff där vi kan diskutera och tipsa varandra om aktuella frågor.

Vimmerbys träffgrupp är sedan många år etablerad och välbesökt.

Vi hoppas kunna skapa liknande grupper i både Kalmar och Västervik.

Läs mer här


Introduktion till autism - kurs via webben

e-autism är en helt kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den är öppen för alla. Lär dig själv ännu mer, tipsa släktingara och vänner, berätta för personal att denna möjlighet finns!

Läs mer på riksförbundets webbplats   


Autism & Aspergerföreningen i Kalmar län är en intresseförening för familjer och enskilda där någon har ett funktionshinder inom autismspektrat.

Föreningen ska vara medlemmarnas stöd och en påtryckargrupp
när det gäller våra barn och vuxnas:

 • rätt till ett värdigt liv
 • skolgång i förskola, grundskola och gymnasium
 • fritidsverksamhet
 • arbete och dagliga verksamhet
 • boende
Det är viktigt för oss att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter och positiva sidor som funktionshindret medför för den som har diagnos och närstående.
 

Vill du veta mer om föreningen?
Titta vidare på webbplatsen, skicka en e-post till autism.kalmar@gmail.com  eller ta en kontakt med någon i styrelsen, om ni saknar eller inte hittar det ni söker.
 
DU glömmer väl inte att titta in på fliken Tips & föreläsningar !! 

Kalender

  Nyheter

   Vår förening planerar föreläsningar och aktiviteter - vad skulle du vilja att vi arrangerar? Skicka ett mail till någon av oss i styrelsen


   Om NPF -neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lärande hos SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten


   Pedagogiskt perspektivs webb - om kurser och föreläsningar