Inom föreningen anordnar vi olika aktiviteter för medlemmarna, både personer med egen diagnos och anhöriga. Vidare så har vi vårt samverkansarbete med olika kommuner och Västra Götaland Regionen.

Vi har nu efter pandemin återupptagit föreläsningar igen. Vi ser också ett ökat behov av att starta nätverksträffar inom föreningen, så att vi kan dela vår erfarenhet och kunskaper med varandra.

Mer information är på gång, och den kommer fortsättningsvis också att komma ut via vår hemsida. Dessutom kommer vi att även skicka ut information till våra medlemmar via e-post.

Vi vill också påminna er om vår Facebook grupp som Ni hittar när ni söker på vårt namn och sedan ansöker om att få gå med!

Välkomna!

Hälsningar från styrelsen

Stefan, Anders, Rosemary, Anna, Leif, Eva, Emma, Lilie och Tommy

Aktiviteter Hösten 2022