Stöd oss

 

Vi arbetar målmedvetet för att förbättra livet och livskvalitén för människor med autism. Det handlar om att bevaka och utveckla skola, LSS, arbetsmarknad, boendestöd, BUP, habilitering, psykiatri och annan vård. Vi påverkar politiker och tjänstemän genom regelbundna kontakter och opinionsbildning. Vi erbjuder många aktiviteter under året för att främja gemenskap och utvecklande upplevelser. Vi informerar/utbildar medlemmar, verksamheter och allmänheten via föreläsningar, bokbord, studiecirklar. Allt detta kostar pengar och där räcker det inte med enbart medlemsavgifter och kommunala bidrag. Tack för ditt bidrag!