Vårt material

Ögonblick
Läs mer om vår uppskattade medlemstidning Ögonblick (klicka här)

Våra foldrar
 
 
 

Vill du beställa tryckta foldrar? Kontakta info@autism.se

Material till försäljning
Autism- och Aspergerförbundet ger ut litteratur, filmer och annat material till försäljning.
Här hittar du kort info om en del av vårt egenproducerade material. Du kan beställa och hitta mer material i vår webbshop.
Klicka här för att komma dit: WEBBSHOP 


Böcker

Amandas bok
Amanda Dahl
Amandas bok är en fantastisk, både djupsinnig och rörande dokumentation av författarens barndom. Det som gör den extra intressant är att hon skrev den innan hon fick diagnosen autism vid 26 års ålder. Hennes förhoppning var att hon genom boken skulle förmedla och få förståelse för de svårigheter hon alltid haft och fortfarande hade men som hon inte lyckades få gehör för. Hon har lyckats väldigt bra!
Riksföreningen Autism 2002
Pris 75 kr

Att växa upp med en bror med autism
- en lillasysters berättelse

Emily Hecht, Eve Band
Som nioåring kämpade Emily med många svåra frågor kring sin brors funktionshinder, högfungerande autism. I samtal med psykologen Eve Band växte boken fram där fakta kring autism och autismtillstånd varvas med beskrivningar av de känslor och tankar ett syskon kan ha. Boken är skriven för barn och i slutet finns diskussionsfrågor för samtal mellan föräldrar och barn.
Riksföreningen Autism 2006
Pris 125 kr

Boendestödsboken
- vuxna med autismspektrumtillstånd
Anna Sjölund, Susanne Bejerot
Boken är ett praktiskt verktyg för personal som arbetar med vuxna personer med autismspektrumtillstånd. Den kopplar de teoretiska kunskaperna till praktiska strategier. Boken ska ses som en vägledning. Man måste hela tiden hålla i minnet att personer med autismspektrumtillstånd är olika och exemplen i boken kan inte kopieras rakt av utan måste alltid anpassas individuellt.
Riksföreningen Autism 2009
Pris 100 kr

Flygfärdig
- en bok om att flytta hemifrån
Madde Ericsson
I den här boken berättar Madde, som har diagnosen Aspergers syndrom, med öppenhet, självinsikt och inte minst humor om de svårigheter och glädjeämnen som hon stött på sedan den dagen en inre röst sa till henne: "Du är flygfärdig nu, Madde!"
Riksföreningen Autism 2009
Pris 125 kr

Jävla jobbigt
- hur det kan vara att ha syskon med autism och Aspergers syndrom
Elisabeth Nielsen
Elisabeth har en äldre bror med diagnosen Aspergers syndrom och en yngre syster med diagnosen autism. Om sin och familjens vardag skriver hon på ett öppet och ärligt sätt som berör. Hon berättar med värme och humor om det roliga men också om det som är svårt.
Autism- och Aspergerförbundet 2011
Pris 80 kr

Kan ni förstå mig?
Sofia Koborg Brösen
Sofie upplever sig annorlunda än andra barn, eftersom hon har autism/Aspergers syndrom. Sofie har skrivit boken till sina klasskamrater för att hon vill att de ska lära sig förstå henne.
Riksföreningen Autism 2008
Pris 125 kr

Max – tills vidare…
Mats-M. Alw
Mats som sent i livet fick diagnosen Aspergers syndrom beskriver hur det är att försöka leva ett så kallat normalt liv med en känsla av att inte vara som andra utan vetskap om vad det kan bero på. Mats beskriver hur han lyckats hantera sin vardag på ett sådant sätt att ingen i hans omgivning förstått vilka oerhörda ansträngningar det krävt och den stress dessa resulterat i. Boken ger värdefulla tankar och insikter till alla om hur det är att leva med Aspergers syndrom.
Riksföreningen Autism 2006
Pris 175 kr

Min bror är annorlunda
Louise Gorrod
Min bror är annorlunda är en liten bok som vänder sig till syskon. Den beskriver med kort och lättförståelig text och roliga färgillustrationer hur det är att ha en liten bror med autism, men den har också ambitionen att förklara vad hans annorlunda beteende beror på.
Riksföreningen Autism 2003
Pris 60 kr

Två själar
- en förklaring av min Asperger
Linnéa Dahlgren
15-åriga Linnéa berättar om tankarna kring sin diagnos, Aspergers syndrom. I korta texter får vi veta hur det känns när hon är orolig, hur skönt det är att vara för sig själv och hur det är i skolan och hur roligt det kan vara att baka när livet omkring är rörigt.
Riksföreningen Autism 2007
Pris 125 kr

Visst kan vi
Birgitta Balkfors, Jenny Kroon
Boken ger praktiska övningar, tips och idéer om fysisk träning för vuxna personer med autism på tidig utvecklingsnivå. Den innehåller bland annat: fakta om autism, motorik och perception, bedömningar och bedömningsformulär för kopiering, tips och idébank för fysiska aktiviteter. Allt är illustrerat med instruktiva bilder i färg.
Riksföreningen Autism 2004
Pris 150 krSkrifter

Aspergers syndrom – en översikt
Stephan Ehlers, Christopher Gillberg
Skriften ger en kortfattad beskrivning av Aspergers syndrom och olika frågor kring utredning, behov och habilitering.
Riksföreningen Autism 2004
Pris 30 kr

Autism och autismliknande tillstånd
Christopher Gillberg, Viviann Nordin
Skriften ger en kortfattad beskrivning av autism och olika frågor kring utredning, behov och habilitering.
Riksföreningen Autism 2004
Pris 30 kr

Exempel på visuella instruktioner och arbetsuppgifter
Helene Tranquist, Mårten Johansson
Skriften visar exempel på hur man kan utveckla arbetsuppgifter för elever med autism på gymnasiesärskolans yrkesträning, så att de blir förberedande för uppgifter på en framtida arbetsplats. Vidare hur anpassningar och hjälpmedel kan vidareutvecklas och överföras till nya och mer komplexa uppgifter och sammanhang.
Riksföreningen Autism 2004
Pris 200 kr

Sociala berättelser och seriesamtal
Redaktör Lena Andersson
Skriften ger en beskrivning av teorin bakom sociala berättelser och seriesamtal. Den ger också riktlinjer för hur man skriver sociala berättelser respektive seriesamtal. Vidare ger den en rad exempel på hur man kan använda dessa arbetssätt i olika miljöer.
Riksföreningen Autism 2001
Pris 150 kr

Vad innebär funktionshindret?
Projekt Empowerment
Skriften riktar sig i första hand till personer som är vuxna och har autism/Aspergers syndrom. Syftet med skriften är att ge en grundförståelse för vad funktionshindret innebär. Den kan också användas som underlag till studiecirklar.
Riksföreningen Autism 2004
Pris 125 krFilmer

Autism och autismliknande tillstånd hos vuxna
Filmen är en filmad föreläsning i fem olika avsnitt med Lena Nylander, överläkare på autismmottagningen i Lund.
· Vad innebär autism och hur ställs diagnosen?
· Kognitiva funktioner vid autism
· Autism och psykisk utvecklingsstörning
· Hjärnan och autism
· Behandling och bemötande
Filmen är tänkt att användas för att sprida kunskap i närverket runt en person och i olika personalgrupper på gruppbostäder, dagcentra med mera.
Riksföreningen Autism 2005
75 minuter DVD
Pris köp 150 kr

Asperger syndrom inifrån
Filmen porträtterar sju vuxna med Asperger syndrom. På ett personligt och gripande sätt berättar de om sig själva, sin bakgrund, sin skoltid och sitt liv idag som vuxna. Filmen tar upp ämnen som mobbning, bristande förståelse och utanförskap. Men den visar också att rätt diagnos kan vara en lättnad och en väg till att förstå sig själv bättre – och att svårigheter med rätt stöd och bemötande kan vändas till styrkor. Framför allt visar den – inifrån – sju olika personligheter med åsikter, tankar och känslor.
Riksföreningen Autism 1999
28 min DVD
Pris 200 kr

Det ska va gott att leva
- Meningsfull fritid för personer med autism

Filmen ger vägledning och inspiration när det gäller fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med autism. Att utgå från det som är roligt, att hitta aktiviteter som lockar till samspel och imitation ges det många exempel på i filmen.
Utbildningscenter Autism 2009
24 min DVD
Pris 200 kr

Visst kan vi
- Fysisk träning för vuxna med autism på tidig utvecklingsnivå

Filmen beskriver sex vuxna personer med autism på tidig utvecklingsnivå och deras olika fysiska aktiviteter. Den visar också hur man med enkla medel kan motivera och utveckla motorisk träning och fysiska aktiviteter. Filmen är tänkt som ett komplement till boken Visst kan vi! och säljs endast tillsammans med den.
Riksföreningen Autism 2004
26 minuter DVD
Pris 450 kr