Vårdbidrag

En förälder som har extra arbete eller kostnader för ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Bedömningen sker i förhållande till friska barn i motsvarande ålder. Barnets stödbehov ska vara under minst sex månader och vårdbidraget kan som längst betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Det är föräldern som vårdar barnet som får vårdbidraget, men bidraget kan också delas mellan föräldrar som har gemensam vårdnad.

Vad som är extra kostnader varierar från fall till fall. Försäkringskassan ger på sin hemsida några exempel på vad som kan vara extra kostnader. Du kan också läsa mer om vårdbidraget på försäkringskassans hemsida: Vårdbidrag

Senast ändrad: 2017-11-07