Vad vi gör

Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap, arbetar med intressepolitik och opinionsbildning och ger information och juridiska råd till medlemmar.
 
Att uppvakta politiker i riksdagen, skriva en debattartikel eller ett remissvar på en statlig utredning - det är några olika sätt som Autism- och Aspergerförbundet använder i arbetet för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Ibland gör vi det ensamma, ibland tillsammans med andra när vi kan vinna i styrka genom att flera argumenterar för samma sak. Informella kontakter med handläggare på departement och myndigheter, liksom med politiker och journalister är också en del av arbetet.

Remissvar, skrivelser och andra dokument som har med vårt intressepolitiska arbete att göra hittar du i menyn här på sidan.