Vad är en inkluderande skola?

 

 Vad betyder det att skapa en inkluderande skola för elever med autism? Och vad finns det för strategier att nå dit?   

Det finns fortfarande alltför begränsad forskning kring effekten av en inkluderande skola. Även kring vilka strategier som leder till en inkluderande verksamhet för denna specifika elevgrupp. 

Den här sammanställningen är en kortfattad sammanfattning av några strategier som kan göra skolan till en inkluderande miljö för elever med autism.  

Länk

Läs Marita Falkmers text "Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan".  Hämta texten som pdf-fil HÄR