Datum: 21 mars 2024

Tid: 13-16.00

Klicka här för att anmäla dig

Tydliggörande pedagogik används för att underlätta och tydliggöra vardagen. Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik kompensera vi för de svårigheter som personer med autism kan ha. Det ger förutsägbarhet och egenkontroll för person och leder till ett mer självständigt liv. Tydliggörande förebygger och minskar utmanade beteende då individen får mer kontroll över sitt vardagliga liv.

Genom att ge mer tydlighet om vad som förväntas, vad som ska hända, hur mycket , hur länge och när saker ska göras och att kunna påverka ökar livskvaliteten för individen. Vi kommer att gå igenom grunderna och även visa olika visuella stöd.

Pris: 795 kr exklusive moms.