Datum: 8 februari 2024

Tid: 13.00-15.30

Klicka här för att anmäla dig


PERMA är en modell för vilka fem områden som forskningen identifierat som de viktigaste för lycka och välbefinnande, för alla människor. I den här föreläsningen ska vi titta på de olika delarna i PERMA och hur vi
kan använda den kunskapen och omsätta den till praktiska handlingar och vardagligt stöd för de vi möter i våra verksamheter. Kan vi kartlägga engagemang och mening? Räkna skratten? Och om glädje smittar, kan vi kanske börja med oss själva? Välkommen på en digital eftermiddag om att vara med och skapa goda liv!

Pris 695 kr exklusive moms.