Boka här

Detta är en modulutbildning där vi nu kommer att ha modul 1 och 2.

Modul 1: En teoridel om kognitiva svårigheter (autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning).

Delaktighet och en tillgänglig lärmiljö på organisations - grupp- och individnivå

Förhållningssätt och bemötande

Praktiskt arbete utifrån elever i den egna verksamheten

Kartläggning individuellt utifrån egen person, hjälpmedel och anpassningar

Stressorer - strategier 

Modul 2: En teoridel om social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse.

Kartläggning individuellt utifrån egen person: uttryckande kommunikation, språkförståelse och läsförståelse

Praktiskt arbete för att utveckla kommunikativa färdigheter/läsförståelse