Ny utbildning om autism riktad mot skola/korttids/fritids. Detta är en modul utbildning, där modul 1 är
obligatorisk, för att sedan kunna bygga på med den modul som passar.

Modul 2-4 är en bra påbyggnad för er som gått vår grundutbildning i Sunne.


Fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande arbetet (ledning och stimulans).
Förhållningssätt och bemötande, delaktighet.
Utbildningen dokumenteras via Google drive.
Grupperna delas in efter skola - fritids - korttids.

Modul 1 - två dagar
Innehåll:
En teoridel om kognitiva svårigheter  (autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning).
Delaktighet och en tillgänglig lärmiljö på organisations - grupp- och individnivå
Förhållningssätt och bemötande
Praktiskt arbete utifrån elever i den egna verksamheten
Kartläggning individuellt utifrån egen person, hjälpmedel och anpassningar
Stressorer - strategier


Modul 2 - en dag
Innehåll:
En teoridel om social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse.
Kartläggning individuellt utifrån egen person: uttryckande kommunikation, språkförståelse och läsförståelse. 
Praktiskt arbete för att utveckla kommunikativa färdigheter/läsförståelse


Modul 3 - en dag
Innehåll:
En teoridel om lek och socialt lärande.
Kartläggning individuellt utifrån egen person: lek/samspelsförmåga
Praktiskt arbete för att utveckla sociala färdigheter och planera lek/samspelsförmåga


Modul 4 - en halv dag
Grupphandledning
Möjlighet att reflektera i grupp kring egna frågeställningar/ärenden