Vitryskt besök

Lyriska ryssar på kurs i Sunne

I mars gästades Utbildningscenter Autism av fyra lärare/rektorer från Kobrin i Vitryssland. De deltog i vår veckolånga utbildning om Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn & ungdomar med autism i Sunne.

– Vi har ju inte alls erfarenhet av att arbeta med handikappade barn och ungdomar på det här sättet. Det här är tämligen nytt för oss säger Irena som är chef för ett center för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Hon och hennes kollegor var lyriska efter kursveckan och känner att de fått mycket med sig för att kunna ge personerna de arbetar med de anpassningar och hjälpmedel de behöver för att få en fungerande vardag.

– Man ska också börja använda sig av bilder och planerar för någon slags föräldrautbildning, som inte finns idag, berättar Janne Israelsson som arbetar på kursgården i Sunne.

Lärarteamet fick lägga ner en hel del extra jobb för att kunna möta de ryska deltagarna. Deras kunskap om autism var väldigt begränsad och därför genomförde man alla teoripass i en liten grupp med tolk så de kunde ta till sig mesta möjliga.

– Vi har nu fått en förfrågan om att eventuellt genomföra en kursvecka förlagd till Kobrin och deras center. De vill kunna sprida kunskap och förståelse i Vitryssland för att underlätta situationen för personer med autism.

– Behovet av hjälp är ju oerhört stort och vi vill göra så mycket vi kan för att hjälpa dessa personer. Kanske kan Utbildningscenter Autism bli något av en förebild och fungera som bollplank för dem, säger Janne Israelsson.

 

Sökte projektpengar
Det hela började med att personalen från Kobrin besökte Sunne, inbjudna av Sunne Kommun. Kommunen hade sökt medel från SALA-IDA till ett projekt om ”Integrering av barn med särskilda behov” för Sunne och Kobrin. Kommunen kontaktade i sin tur Utbildningscenter Autism som har sin kursgård i Sunne.

– Det ledde till ett stort intresse från Vitrysslans sida och de sökte extra pengar i projektet så att fyra deltagare tillsammans med en tolk deltog en kursvecka i vintras, berättar Janne.

Kobrin ligger i sydvästra Vitryssland och har cirka 90 000 invånare. Sedan 2007 har Sunne kommun ett samarbete med Kobrin främst inom områden handikapputbildning och social omsorg.

Artikeln publicerad i Ögonblick 2/2009