Vad betyder det?


Vad betyder det?
Högfungerande Autism och Aspergers syndrom
Av Catherine Faherty

En bok som erbjuder barn med högfungerande autism och Aspergers syndrom en möjlighet att förstå sig själva och andra på ett positivt och uppmuntrande sätt. Boken är spiralbunden i A4-format och innehåller 300 sidor fördelade på 12 kapitel.

Varje kapitel har två delar:
Den första delen är en arbetsbok som försöker förklara autism och dess konsekvenser för barnet och också ge användbara strategier för vardagstillvaron. Barnet får tillsammans med en vuxen tänka på och skriva ner sina personliga erfarenheter.
Den andra delen är ett komplement till arbetsboken och vänder sig till föräldrar och personal. Den ger vägledning till hur arbetsboken kan användas på ett individualiserat sätt och ger också idéer att använda i det praktiska vardagslivet i skola och hem.

Eftersom boken vill förmedla det enskilda barnets perspektiv kan den också användas som en hjälp för viktiga personer i barnets närhet att förstå barnets annorlunda utveckling, förståelse, lärande och beteende.Catherine Faherty är lärare och utbildare inom TEACCH-programmet vid universitetet i Chapel Hill i North Carolina i USA. Boken har översatts och bearbetats av Marita Falkmer och Helene Tranquist.

Pris: 375 kr + 85 kr fraktkostnad inklusive moms.

Beställning görs till e-post: agnetha.bergh@ucautism.se

Du kan också använda denna beställningstalong : Bokbeställning

Leveranstiden för att få beställda böcker är 7-14 dagar. Fakturan skickas separat.