På kurs i Sunne

Här provas pedagogiken direkt

På Bergskogs gård i Sunne bedriver Utbildningscenter Autism sedan många år veckokurser där teori och praktik varvas på ett unikt sätt.

Doften av nybakad äppelkaka till eftermiddagens fikapaus ringlar sig ut i korridorerna på Bergskogs gård i Sunne. Kursledare och lärare på veckokursen ”Ett pedagogiskt arbetssätt för barn och ungdomar med autism” har redan varit på plats över helgen för att förbereda de kommande fem kursdagarna. Planeringen är mycket noga. Alla detaljer måste bli rätt och det måste alltid finnas en reservplan.

Det är fyra barn i grundskoleåldern som deltar denna vecka. De är utvalda för att täcka så stor bredd som möjligt utvecklings- och funktionsmässigt. Den här gången är det Alexander, Casper, Nils och Felix. Det kan vara både flickor och pojkar men just den här veckan är alla pojkar. Felix har varit här förut och har själv bett om att få komma tillbaka. Han pekar på en glad smiley när jag frågar honom vad han tycker om att vara här.

Varje morgon börjar med en föreläsning på dagens tema. Det kan handla om lärande, mål och samarbete, att förebygga problemskapande beteende eller om meningsfulla aktiviteter.Arbetar i grupper
Efter dagens föreläsning delas varsin uppgift ut till fyra grupper av kursdeltagare. Varje grupp arbetar med en elev som de fått veta lite om, till exempel vad barnet tycker om. På så sätt kan uppgiften utformas så att det blir lustfyllt. Någon i gruppen utses till den som ska jobba direkt med eleven, någon till att anteckna. De andra iakttar.

När uppgiften är klar samlas gruppen med en av lärarna som handledare och diskuterar vad som fungerade och vad man kunde gjort bättre. Gruppen får med ledning av detta utforma uppgiften på nytt och sedan genomföra den igen, följt av ny diskussion och nya slutsatser.Fascinerande att se hur mycket som krävs
för att lära sig en uppgift
Håkan Palmfjord är lärare på en grundsärskola i Katrineholm och deltar i utbildningen tillsammans med tre kollegor.

– Igår arbetade jag med Felix och det var som en dag på jobbet. Våra elever fungerar ungefär som han. Men att jobba med Nils idag var en helt ny upplevelse. Eftersom Nils tycker om smoothies blev uppgiften att göra en sådan. Efter det skulle vi göra en uppgiftsanalys. Vi måttade upp lagom mängd av allt i förväg så att det skulle funka för Nils.

– Men det funkade inte alls, skrattar Håkan. Jag fick yoghurt över hela mig. Det var för svårt! Vi bröt ner uppgiften i många, många små delar för att se exakt vad som var knepigt och så valde vi ett moment att träna på: Att hälla. Torrt ris, så att jag inte skulle bli blöt igen. I en stor bunke för att det skulle bli så lätt som möjligt.

– Det var fascinerande att se hur mycket som krävdes för att lära sig en uppgift, hur mycket tänkande som krävdes för att klara det. Det gick åt tre personer för att lära ut ”hälla ris i bunke”. En som höll bunken, en som visade Nils, en som gav honom riset. Vi lyckades skapa en lärandesituation och Nils fixade det!

Håkan ser hur han kan använda de nya kunskaperna konkret.

– Vi har en flicka på skolan som ”fastnar” på väg ut. Jag kan bryta ner uppgiften ”gå ut” och se vad som är problemet. Varför fastnar hon, vad är det som är svårt? Vi kan antingen träna på det momentet eller skippa det, bygga bort det.Först göra och sedan diskutera
Maja Ryss arbetar som specialpedagog i en grundskola i Orsa och handleder personal inom LSS-verksamheter.

– När jag gick specialpedagogutbildningen i Umeå var det flera kursdeltagare och personal som sa ”ska du gå någon vidareutbildning inom tydliggörande pedagogik så är det den här”. Nu önskar jag att kommunen tänkte att alla skulle få den här utbildningen. Om alla hade samma grundsyn om tydliggörande pedagogik vore det mycket enklare att göra bedömningar och sätta upp bra mål.

– Det betyder mycket att först praktiskt göra och sedan ha diskussioner. I verksamheter saknar jag oftast möjligheten att reflektera. Det gör att man riktar problematiken mot den enskilda individen istället för att fundera på vad vi kan göra. Jag tänker också på hur viktigt det är för personalen att få tid att kartlägga behov och prova aktiviteten innan man sätter in den. Den pedagogiska tiden måste få finnas bland arbetsuppgifterna, den är så oerhört betydelsefull.

Text: Bente Danielsson
Foto: Jan Israelsson

Fotona är tagna vid andra kurstillfällen.
Personerna på bilderna är inte de i texten.