Föreläsningar

 

Vi kan erbjuda uppdragsföreläsningar:
  • Barn som väcker funderingar i förskolan
  • Nya styrdokument för skolan - hur påverkar det elever med autismspektrumdiagnos?
  • Lågaffektivt bemötande - vad innebär det?
  • Autism/Aspergers syndrom - föreläsning med inriktning mot olika myndigheter
Vill du veta mer om våra uppdragsföreläsningar?

Kontakt
Agnetha Bergh
E-post: agnetha.bergh@ucautism.se