Innehåll:

  • Mitt barnbarn har autism, vad innebär det och vad kan det få för konsekvenser för vår relation?
  • Intellektuell funktionsnedsättning, vad är det och hur kan det påverka oss och vårt barnbarn?
  • Hur ska vi bemöta, vad kan barnet behöva, hur kan jag stötta?
  • Anpassningar och hjälpmedel

 

Vi kommer att varva föreläsningar med diskussioner och reflektioner under tre timmar.

Efter några veckor kommer vi att ha en del 2 där ni har möjlighet att innan föreläsningen skicka frågor ni skulle vilja diskuterar. Den gången är tänkt som ett erfarenhetsutbyte.

Anmäl er kostnadsfritt här

Föreläsningarna är finansierad av Svenska Postkodlotteriet.