22 september (del två 13 oktober) 16.00-19.00 Boka här

27 oktober (del två 10 november) 16.00-19.00 Boka här


Vi kommer att varva föreläsningarna med diskussioner under tre timmar.
Inför tillfälle 2 har ni möjlighet att innan föreläsningen skicka saker ni skulle vilja diskutera. Den gången är tänkt som ett erfarenhetsutbyte.

Innehåll:

Mitt barnbarn har autism, vad innebär det och vad kan det få för konsekvenser för vår relation?
Intellektuell funktionsnedsättning, vad är det och hur kan det påverka oss och vårt barnbarn?
Hur ska vi bemöta, vad kan barnet behöva, hur kan jag stötta?
Anpassningar och hjälpmedel

Föreläsningarna är finaniserade av Svenska Postkodlotteriet