Innehåll:

Ett pedagogiskt arbetssätt – vad är det?

Autismspecifik kunskap, förklaringsmodeller, funktioner som berörs

Hjälpmedel och anpassningar

Tydliggörande pedagogik, visuellt stöd, olika verktyg

Utmanande beteende

Hur kan vi tänka kring att förebygga problemskapande situationer

 

Efter några veckor kommer vi att ha en del 2 där ni har möjlighet att innan föreläsningen skicka frågor ni skulle vilja att vi tar upp.

Anmäl dig här