Anmälan och program hittar du här

Vad har hänt sedan vi i mitten på 1990-talet inledde samarbete med division TEACCH i North Carolina i USA och Opleidingscenter Autisme i Belgien för att kunna erbjuda svenska utbildningar om Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism?

Det som har resulterat i utbildningar som fram till idag har gett tusentals professionella och anhöriga möjligheter att ta del av kunskap som vid starten gav ett helt nytt synsätt och som idag borde vara en självklarhet. Men är det så?

Utbildare med lång erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna med autism i Sverige och internationellt delar med sig av sina tankar och erfarenheter från de gångna åren och för framtiden.

Hur såg det ut då, hur ser det ut nu och hur kan det se ut i framtiden?

Det här vill du inte missa, lyssna och mingla på plats i Malmö eller följ digitalt!

– Vilka frågeställningar och tendenser möter vi i verksamheterna idag?
– Vad kännetecknar de förhållningssätt vi ser och de vi önskar se i verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
– Vilken vägledning och vilka verktyg är verksamma?
– Vad behöver vi fokusera på för att skapa de bästa förutsättningarna för positiv utveckling, meningsfull tillvaro och fungerande samarbete?

Konferensen kännetecknas av vikten av reflektion, ifrågasättande av en del rådande begrepp och ”sanningar” och nödvändigheten av en synvända inom flera områden.